^ reklama ^

 
 
Přihlášení


Nová registrace
Zapoměli jste heslo?
Provozní podmínky
modelky | modelové | fotografové | ostatní | fórum | aktuality | články | nabídky | galerie | hledej | kontakt
foto dne
art BUMBA VÍTĚZSLAV

Provozní podmínky

Provozní podmínky www stránek supermodels.cz dostupných na URL http://www.supermodels.cz, http://www.supermodels.sk, a http://*.supermodels.cz (dále jen stránky):

1. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny uživatele stránek, vyjádřením souhlasu při registraci se uživatel zavazuje k jejich dodržování, mají charakter smluvního ujednání mezi uživatelem a provozovatelem.

2. Uživatel, aktivně vkládající obsah na www stránky provozovatele (vlastníka) domény supermodels.cz (dále jen provozovatel) je povinen se registrovat a při registraci uvádět pouze pravdivé a úplné údaje. Registrace více profilů shodného typu (model/ka, fotograf, maskér/ka apod.) jedním uživatelem není dovoleno.

3. Registrace uživatele může být kdykoli provozovatelem zrušena i bez udání důvodu. Porušování těchto podmínek je důvodem k okamžitému zrušení registrace.

4. Uživatel souhlasí se zasíláním zpráv elektronické pošty (e-mail) provozovatelem na adresu uvedenou při registraci, včetně komerčních sdělení

5.  Obsah vložený uživatelem nesmí být v rozporu s právními předpisy platnými v České republice a dále v zemi ve které se uživatel nachází, poškozovat provozovatele, jiné uživatele nebo třetí osoby.

6.  Za veškerý obsah vložený uživatelem na stránky odpovídá uživatel, nikoli provozovatel,provozovatel neodpovídá za zneužití vloženého obsahu třetími osobami.

7. Je-li obsah  vložený uživatelem erotického charakteru, musí být při vložení zařazen do kategorie "erotika" Za správné zařazení odpovídá uživatel. Fotografie s erotickým obsah je povoleno vkládat pouze do profilu uživatele, a je zakázáno vkládat do článků, aktualit a nabídek pracovních příležitostí.

8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu souborů uživatele nahraných/vložených na stránky vzniklou zejména technickými problémy, data nejsou z kapacitních důvodů zálohována .

9. Užití stránek k propagaci erotických služeb je zakázáno.

10. Jakýkoli obsah vkládaný uživatelem může být kdykoli provozovatelem odmítnut nebo vymazán, nebo může být pozastaveno jeho zobrazování, a to i bez udání důvodu.

11. Uživatel nemá nárok na náhradu jakékoli škody způsobené nesprávnou funkcí stránek nebo nedostupností služeb.

12. Porušení provozních podmínek může vést k omezení poskytovaných služeb, dočasnému nebo trvalému, nebo ke zrušení V.I.P. rozšíření bez náhrady

13 Provozovatel je oprávněn provést kdykoli bez předchozího oznámení uživatelům jakékoli změny v podmínkách. Uživatel je povinen se s těmito změnami seznamovat. Nezruší li uživatel svůj účet po změně podmínek, má se za to, že se změnami bez výhrad souhlasí.

14.1 Registrovaný  uživatel může  na stránky vlkádat grafický obsah (zejména fotografie) pouze je li jeho autorem, nebo disponuje svolením autora s použitím tohoto jeho díla, nebo se jedná o jeho zobrazení a lze předpokládat souhlas autora s použitím pro propagaci uživatele. Registrovaný uživatel vložením grafického obsahu zárove�? výslovně souhlasí s tím, že grafický obsah bude před zobrazením na stránkách provozovatele doplněn o text "supermodels.cz" v pravém dolním rohu, tento text slouží jako ochrana před zneužitím - vodoznak.

14.2 Vložené fotografie musí být ozančeny při vložení příslušnou kategorií. Všechny fotografie obsahující zobrazení nahého těla (zejména poprsí nebo genitálu ) musí uživatel vždy zařadit do kategorie akt nebo erotika.

15. Textový obsah vložený uživatelem nesmí obsahovat vulgarismy, pomluvy, výroky nabádající k rasové nenávisti, komerční sdělení, nabídky a poptávky z oblastí a oborů mimo zaměření na fotografii a modeling, výroky úmyslně zavádějící a nepravdivé.

16. Některé služby provozované na stránkách jsou dostupné uživateli pouze po zaplacení poplatku a na omezenou dobu (VIP rozšíření).

17. Uživatelé stránek jsou při jejich používání povinni řídit se pokyny uživatelů, kteří jsou na stránkách označeni jako "Supermodels Team" a "Supermodels Admin".

18. Veškerý obsah stránek (textový i grafický) je předmětem autorského práva, nesmí být bez výslovného souhlasu autora šířen, kopírován ani upravován.

19. Vkládání URL jiných stránek (lokalizovaných mimo doménu supermodels.cz) uživatelem je zakázáno. Výjimkou jsou uživatelé s rozšířením VIP a uživatelé, kterým bylo vložení URL individuálně povoleno provozovatelem. URL lze vkládat do článků, pokud jde o URL relevantního obsahu, např. popisu výrobků, technik apod. a zárove�? se nejedná o reklamu.

20.Za údaje vložené do sekce "pracovní příležitosti" plně odpovídá vkládající uživatel. Vložené údaje musí vyhovovat samostatně publikovaným pravidlům (na http://www.supermodels.cz/clanky-39.html) a musí mít charakter konkrétní nabídky, ne rekalmy na služby a podobně. Uživatel vložením údajů potvrzuje, že je s pravidly seznámen a souhlasí s nimi. Uživatel nemá na zveřejnění nabídky nárok, o její vhodnosti a o výjimkách rozhoduje provozovatel. Nabídky na práci erotického charakteru jsou zpoplatněny.

21. V.I.P. je rozšíření služeb poskytované uživatelům za úplatu nebo zdarma dle pravidel samostatně publikovaných na http://www.supermodels.cz/clanky-36.html. Uživatel prohlašuje že s těmito pravidly je seznámen a souhlasí. 

22. Uživatel souhlasí s časově neomezeným zpracovnáním vložených údajů provozovatelem včetně případných osobních údajů uživatele.

 

Verze provozních podmínek: 1.7